Felvételi

diakonia3Református Szociális Teológia/
Diakónia szak

3 éves, nappali tagozatos képzés

 

 

 

A 2018-2019-es tanévben nem hirdetünk felvételit.

 

Jelentkezz a Református Szociális Teológia/ Diakónia szakra, ha:
- elhívást érzel arra, hogy segíts a társadalom elesettjein
- tenni szeretnél a nagycsaládosokért, az öregekért, betegekért, szenvedélybetegekért,
hátrányos helyzetüekért, árvákért
- érdekel az egyházi, társadalmi szeretetszolgálat
- fontos számodra a magad és mások lelki egészsége
- meg akarod önmagad/másokat jobban ismerni


Miért pont a PKE-n?

Mert:
- az egyetlen felsőoktatási intézmény, ahol egyházi hátterű államilag akreditált diakóniai képzésben vehetsz részt
- kiválóan képzett, nemzetközileg is elismert oktatók vezetése mellett tanulhatsz
- a tanulmányi idő alatt szakmai gyakorlaton vehetsz részt az egyházi/állami szeretetszolgálati intézményekben.
- Erasmus tanulmányi ösztöndíjjal egy fél évet külföldön tanulhatsz
- külföldi szeretetszolgálati intézményekben végezhetsz szakmai gyakorlatot
- tanulmányi és szociális ösztöndíjjal támogatunk
- pezsgő diákéletet élhetsz


Mit tanulhatsz?

Diakóniai menedzsment,

Egészség-pszichológia,

Szociális segítés, 

Lelkigondozás,

Bibliaismeret,

Dogmatika,

Etika,

Szociál-politika,

Szakmai gyakorlat.
 

Hogyan tovább?

Hallgatóink a következő területeken helyezkedhetnek el:

- egyházi hátterű diakóniai, szeretetszolgálati, szociális intézményekben
- gyülekezeti diakóniai szolgálatban
- állami szociális, szeretetszolgálati, diakóniai intézményekben

 

Elérhetőségeink:


Humantudományi Tanszék

Diakónia szak

Fontos tudnivalók a FELVÉTELIRE VALÓ BEIRATKOZÁSRÓL:

 • beiratkozási díj: 50 lej
 • sikeres felvételi után a beiskolázási díj: 120 lej
 • a felvételi dossziénak a vizsga megkezdése előtt történő visszavonása esetén a vizsgadíj 75%-a visszaigényelhető.

A beiratkozási díj kifizetése alól felmentést kaphatnak a következő jelentkezők:

 • egyik vagy mindkét szülő elhalálozott,
 • gyermekotthonban nevelkedtek,
 • legalább az egyik szülő tanár (jelenleg tanít, nyugalmazott, elhalálozott),
 • a PKE főállású alkalmazottai és azok gyermekei.

Alapképzés

Beiratkozási iratok:

 • beiratkozási kérelem - nyomtatvány a beiratkozáskor igényelhető;
 • érettségi diploma vagy közjegyző által hitelesített fénymásolat (a 8. pontban rögzítettek szerint). A 2016-ban (vagy korábban) érettségizetteknek diplomával egyenértékű iskolai bizonylat, mely igazolja az érettségi vizsga átlagát, valamint az egyes vizsgatantárgyakból kapott jegyet. Támogatott helyre bejutottak az egyetemi év megkezdése előtt kötelesek benyújtani eredeti érettségi diplomájukat a Kar Dékáni Hivatalának titkárságára.
 • orvosi igazolás, melyből kiderül, hogy a jelentkező egészségi állapota alapján alkalmas az adott szak elvégzésére;
 • 3 db. személyazonossági igazolvány típusú fénykép;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata.

Esetenként szükséges még:

 • házassági bizonyítvány hitelesített másolata;
 • hallgatói igazolvány, vagy a hallgatói státuszt igazoló okirat azoknak a jelentkezőknek, akik egy másik felsőoktatási intézmény, illetve másik szak hallgatói;
 • felvételi igazolvány azok számára, akik egy másik szak vagy intézmény felvételi vizsgájára jelentkeznek;
 • egyetemi vagy főiskolai oklevél hitelesített másolata;
 • tantárgyversenyek nemzetközi vagy országos szakaszán elért I, II, III helyezést, vagy dicséretet igazoló oklevelek (eredeti vagy hitelesített fénymásolat);
 • a szakspecifikus felvételi metodológiákban esetenként meghatározott egyéb dokumentumok;
 • mesteri szakok esetén nyelvvizsga igazolás.

A felvételi díj alóli mentességet igénylők számára a következő okiratok egyike szükséges:

 • halotti bizonyítvány hitelesített másolata, félárvák és árvák esetében;
 • gyermeknevelési intézmények által kibocsátott igazolás azok számára, akik ilyen intézményekben nevelkedtek;
 • oktatási intézmények által kibocsátott igazolás, azok számára, akik szülei tanárként dolgoznak vagy dolgoztak (nyugdíjasok).

 

Külföldi állampolgárok beiratkozásához szükséges iratok

Alapképzés:

 • a tanulmányi befogadó levél kibocsájtását igénylő kérvény; letölthető innen
 • születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai érettségi bizonyítvány közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • a középiskolai jegyek törzskönyvi kivonatának (leckekönyv) közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása;
 • útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata – legalább 6 hónapig érvényes;
 • orvosi igazolás (egy nemzetközi nyelven);
 • 3 db. fénykép.