Államvizsga 2018

Végzős hallgatók figyelmébe: 

Dolgozatok leadási határideje: 2018. június 22, 15 óra. 

Beadandó: 

- Az államvizsga dolgozat egy, bekötött, végleges példánya, plussz egy CD, amely csak az államvizsga dolgozatot tartalmazza a fedőlappal együtt egyetlen pdf formátumban (a védéshez szükséges kísérő szöveget és bemutatót nem) 

- A témavezető tanár értékelése alapertekelolap.doc

- Plágiumról szóló nyilatkozat, kitöltve, aláírva alapplagium.doc

Dossziék leadási határideje: 2018. július 4, 15 óra. 

A beadandó dossziénak tartalmaznia kell: 

- Kitöltött és aláírt elbocsátó nyilatkozat alapelbocsatonyilatkozat.doc

- Érettségi diploma, eredeti példány

- Közjegyző által hitelesített születési anyakönyvi kivonat, 1 példányban

- Közjegyző által hitelesített házassági anyakönyvi kivonat, 1 példányban (akinél névváltoztatás történt)

- 2 db igazolványkép

- Nyelvvizsgaigazolás, eredeti példány

- Az államvizsga díj befizetéséről szóló nyugta (eredetiben)

- Államvizsgára való jelentkezési nyomtatvány, kitöltve, aláírva mind a témavezető, mind a hallgató által alapjelentkezesi-lap-alapkepzes.doc

- 1 db irattartó dosszié


Az államvizsga megszervezése és lefolyása a 2017-2018-as tanévben: 

- A Teológia - Szociális Munka (Diakónia) szakos hallgatók államvizsgjája 2 részből áll: egy írásbeli dolgozat, illetve az államvizsga dolgozat megvédése. A végső jegy 50%-ban az írásbeli dolgozat jegyéből, 50%-ban az államvizsga dolgozat megvédéséből tevődik össze. 

- Az írásbeli dolgozat tételsora a hat félév során tanult szociális munka illetve teológiai tárgyak anyagából tevődik össze 50-50% arányban. Mindkét tételsor esetében az osztályozás 1-10-ig terjed, minimum átmenő jegy 5,00. Az írásbeli dolgozat végső átmenő jegye (a két tételsorra kapott két jegy átlaga 50-50%-ban a minimum: 6,00.

A tételsorok: 

teologia-allamvizsga-tetelsor-2018.doc

szocialis-munka-allamvizsga-tetelsor-2018.pdf

- Az államvizsga dolgozat fedőlapja tartalmazza az egyetem, a kar és a tanszék megnevezését, a dolgozat típusát, a jelentkező nevét, a témavezető tanár nevét, a védés évét

- Az államvizsga dolgozat terjedelme min. 40 oldal (esetleges függelékek, mellékletek, felhasznált irodalom-jegyzék, tartalom-jegyzék nélkül), betűtipusa: Times New Roman, betűmérete: 12, sorköze: 1.5 pontos. 

- Az államvizsga dolgozatban a felhasznált szakirodalom pontos megjelölése elengedhetetlen, úgy a lábjegyzetekben, mint az irodalmi jegyzékben egyaránt. A hallgató saját felelőssége a plágium esetleges gyanuja, melynek bebizonyodása esetén a hallgatónak a vizsgáról való kizárását vonja maga után. A lábjegyzeteket az APA hivatkozási rendszer szerint kell megadni.

- Az államvizsga dolgozatokat a vizsga bizottság a Partiumi Keresztény Egyetem szabályzataink és eljárásainak megfelelően fogja értékelni. A bizottsági tagok értékelése 1-10-ig terjedő egész osztályozások. A végső államvizsga dolgozat jegy a bizottság és a témavezető tanár osztályozásának 50-50%-s átlaga. Az államvizsga dolgozat minimum átmenő jegye: 6,00.